با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
وجوه تناسب سوره‌های ذاریات و طور بر اساس الگوی سوره‌شناسی ساختاری

مجتبی شکوری؛ کرم سیاوشی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 60-79

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8196

چکیده
  موضوع تناسب بین سوره‌های قرآن کریم، یکی از موضوعات باسابقه و مهم در حوزه تفسیر قرآن کریم است. شناسایی مناسبات میان سوره‌های قرآن، می‌تواند رهیافت‌های جدیدی در حوزه زیبایی‌شناسی و اعجاز قرآن کریم ایجاد کند و اهمیت پرداختن به این موضوع، از همین دریچه روشن می‌گردد. فقدان مدل نظام‌مند در حوزه بیان تناسب سوره‌ها، یکی از ضعف‌های روشی ...  بیشتر