نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 45-62

10.30473/quran.2019.6419

فاطمه صالحی؛ جعفر نکونام؛ محمد هادی امین ناجی