نویسنده = �������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 2
سیر تطور تفسیر اخلاقی قرآن کریم

دوره 5، شماره 1، مهر 1395، صفحه 127-148

معصومه آگاهی؛ عبدالهادی فقهی‌زاده


مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

دوره 4، شماره 1، مهر 1394، صفحه 107-130

10.30473/quran.2015.2517

معصومه آگاهی؛ عبدالهادی فقهی زاده