نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
پژوهشی در تبیین معنای «اتقوا الله» و تفسیر آن

دوره 5، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 99-112

10.30473/quran.2017.3843

محمدنقی رفعت‌نژاد؛ محمدامین مؤمنی