نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 3
از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 11-32

10.30473/quran.2018.4940

رقیه بیرامی؛ محمدحسن صانعیپور؛ محمود کریمی بنادکوهی؛ لیلا السادات مروجی


زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

دوره 5، شماره 1، مهر 1395، صفحه 107-126

10.30473/quran.2016.3418

محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ سیدمحمدعلی علوی


مؤلفه‌های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه‌السّلام

دوره 3، شماره 1، مهر 1393، صفحه 91-104

علیرضا دل‌افکار؛ محمدحسن صانعی پور؛ مهدی ارجمندفر