نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 61-74

محمود کریمی بنادکوکی؛ محمد صادق هدایت زاده