با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی

محمود کریمی بنادکوکی؛ محمد صادق هدایت زاده

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1394، ، صفحه 61-74

چکیده
  تفسیر اجتماعی به عنوان یکی از گرایش‏های تفسیری در سده اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‏است. یکی از زیرشاخه‏های این گرایش تفسیری که در چند دهه گذشته ظهور و بروز چشمگیری در جهان اسلام داشته، گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم است. در این مقاله، در گام نخست پس از معرفی اجمالی جریان فکری فمینیسم اسلامی در جهان اسلام، مهمترین اصول این ...  بیشتر