نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 173-188

10.30473/quran.1970.6427

علی اسودی؛ فاطمه خلجی؛ خدیجه احمدی بیغش