با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم

علی اسودی؛ فاطمه خلجی؛ خدیجه احمدی بیغش

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1398، ، صفحه 173-188

https://doi.org/10.30473/quran.1970.6427

چکیده
  ترجمه قرآن کریم همیشه دستخوش چالش‌ها و انتقادهای متعددی بوده و ترجمه ساختارها و ادوات نحوی از مهم‌ترین مصادیق این مقوله به شمار می‌رود. یکی از این مصادیق ترجمه «کاد»ی منفی است. بررسی میدانی معنای «کاد» منفی در بعضی ترجمه‌های فارسی قرآن، حکایت از ابهام به وجود آمده ناشی از رویکرد مترجم است که آیا حرف نفی، مختص فعل «کادَ» ...  بیشتر