نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 11-26

10.30473/QURAN.2022.55557.2849

احسان الله درویشی؛ عزت الله مولایی نیا؛ سیما البوغبیش