نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 59-74

10.30473/quran.2018.5212

جلیل پروین؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فریبا شجاعی