با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
فعال‌‍ سازی ابزارهای شناختی انسان: «سمع» و «رؤیت» و نقش «سؤال» در سوق انسان به وضعیت مطلوب (مطالعه موردی سوره مبارکه فصّلت)

حبیبه قیصری؛ عبدالهادی فقهی زاده

دوره 11، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.30473/quran.2023.62057.3081

چکیده
  خداوند در آیات ابتدایی سوره فصّلت، از نزول کتاب و تفصیل آیات و بشارت و انذار آن‌ها سخن می‌گوید و به دنبال آن، رویگردانی عده کثیری از کفار را با عبارت: «فَأَعْرَضَ أَکْثرَهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُون» (فصّلت، 4) مطرح می‌کند. در آیات دیگری به سرگذشت قوم «عاد» و «ثمود» اشاره دارد که قوم عاد، به دلیل عدم «رؤیت» قدرت ...  بیشتر