نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
معناشناسی واژه إظهار در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 71-84

10.30473/quran.2020.7650

محمدحسین توانایی؛ راضیه فلاحتی