با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام

علی علی محمدی؛ باقر علیرضا؛ سیمین ولوی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 91-103

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8199

چکیده
  طی قرن‌های دوم تا پنجم مباحث بلاغی و ادبی قرآن تحت تأثیر رویکردهای کلامی و دینی مورد توجه شماری از عالمان و بلاغیان قرار گرفت و آثار مهمی در این دوران به نگارش آمد. اوج و پختگی این آثار به ظهور نظریۀ نظم جرجانی، زبان‌شناس ایرانی انجامید که وی در دو کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغۀ آن را تبیین ساخته است. نظریۀ نظم در قرن ششم، که یکی ...  بیشتر