با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم

محمدرضا شاهرودی؛ مهشید موسی پور؛ منصور پهلوان؛ سعید شفیعی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8202

چکیده
  تفسیر تسنیم، پدیدآمده توسط آیت‌الله جوادی آملی، ازجمله تفاسیر اجتهادی قرآن در دوران معاصر محسوب می‌شود که به اقتفای تفسیر المیزان عمدتاً از روش قرآن به قرآن بهره گرفته است. نگارنده این تفسیر در مقام بیان معارف آیات کریمه، همت خود را مصروف تفسیری مستدل و روشمند از آیات کتاب الهی نموده و بر این پایه به آرای دیگر مفسران عنایت داشته ...  بیشتر

روش‌شناسی تفسیر اطیب‌البیان

محمدرضا حاجی اسماعیلی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 67-86

چکیده
  بازشناسی تفاسیر در حوزه روش‌شناسی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطالعات جدید قرآنی است. توجه به ابعاد مختلف روش‌شناسی تفسیر جهت دستیابی به روش صحیح تفسیر قرآن و نیز طبقه‌بندی تفاسیر بر مبنای معیارهای روش‌شناسانه الزام‌های روش‌شناسی تفاسیر را بیش از پیش نمایان می‌سازد. اصلی‌ترین پرسش‌های مطرح در این دانش را می‌توان چنین برشمرد: چه ...  بیشتر