با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن

حسن رضایی هفتادر؛ محمد درگاه زاده؛ صفر نصیریان

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 117-134

https://doi.org/QURAN-2009-2837(R1)

چکیده
  امروزه شناخت دقیق و مبنایی دیدگاه‌های خاورشناسان و روش‌های پژوهشی آن‌ها درباره قرآن و نقد علمی این دیدگاه‌ها بر اساس مبانی دینی و عقلی استوار، ضرورتی انکارناپذیر است. جرالد هاوتینگ قرآن‌پژوه انگلیسی، یکی از خاورپژوهانی است که بر اساس روش نقد ادبی به پژوهش درباره آیات قرآن پرداخته است. انتقادات ادبی هاوتینگ بر قرآن، به طور مجموع ...  بیشتر