با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن

حسن باقریان؛ علیرضا دل افکار؛ سیدعلی علم الهدی؛ زهرا خیراللهی

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-154

https://doi.org/QURAN-2108-3001(R1)

چکیده
  تفکر فازی و نظریه سیستم های پیچیده در اصل ناهمسازگاری به یکدیگر پیوند خوردند. مطابق این اصل که در سال 1973 مطرح شد، به فراخور پیچیدگی یک سیستم توان ما در بیان گزاره های دقیق و معنادار کاسته می شوند. در این صورت گزاره ها از قطعیت و سیاه و سفیدی و شفافیت فاصله گرفته و به گزاره هایی فازی تبدیل خواهند شد. در این جستار با روشی تحلیلی نشان داده ...  بیشتر