با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
واکاوی مفهوم «عیسی، پسرِ خدا» در قرآن و سنت اسلامی

زهرا محققیان

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-232

https://doi.org/QURAN-2110-3045(R1)

چکیده
  در بازتابی که از باورهای مسیحیان پیرامون حضرت عیسی(ع) در لابلای آیات قرآن دیده می شود، مفهوم «عیسی، پسر خدا» یکی از مفاهیم چالش برانگیز است و تحقیقات بسیاری در خصوص آن انجام شده است. در حالیکه مضامین قرآنی مرتبط با این باور اینطور تداعی می سازند که گویی مسیحیان، عیسی را فرزند واقعی و جسمانی خداوند تلقی می کردند، در سنت مسیحی این ...  بیشتر