با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم

علی نجفی ایوکی؛ زهره زرکار

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 135-150

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5998

چکیده
  گرچه متن قرآن کریم، متشکل از واژگان به‌ظاهر ساده است، اما آن‌سوی این واژگان، معانی ژرف و اهدافی خاص نهفته است. با درنگ و تأمل در آیات کلام وحی، به این رهیافت می‌رسیم که هریک از آنها به‌دنبال القای مفهومی ‌خاص به مخاطب است و در پسِ تمامی این آیات اغراضی نهفته است که زیبایی و اعجاز آیات الهی را صدچندان می‌کند. این اغراض، به اقتضای سیاق ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب

فروغ پارسا؛ عاطفه کرمی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5999

چکیده
  زیبایی به‌مثابه امر خوشایند و سازگار با سرشت و طبع بشر همواره مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان بوده اگرچه پیدایی دانش زیبایی‌شناسی مربوط به سده 18 میلادی است، قرآن‌پژوهان متقدم درخلال بحث درباره اعجاز بیانی قرآن کریم از منظر دانش بلاغت درباره زیبایی قرآن سخن گفته‌اند که مهم‌ترین ایشان جارالله زمخشری (د 538 ق) است که در تفسیر خود بیش ...  بیشتر