با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان، ایران

4 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

علم مناسبت یا تناسب، از قضایا و چالش‌های مهم در علوم قرآنی، به شمار می‌رود، چنانکه این دانش در کتاب‌های تفسیری و علوم قرآنی مورد اهتمام و توجه ویژه ی عالمان است. این پژوهش می‌کوشد تناسب آیه ی اکمال را، به روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه مفسران اهل سنت، در گذشته و حال بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آنها را تحلیل و تطبیق می‌کند. اگرچه مفسران اهل سنت آرای متفاوتی را پیرامون ساختار این آیه ارائه داده‌اند، اما نظر به سیاق آیه اکمال (بخش سوم آیه سوم سوره مائده) و پیوندش با صدر (بخش اول) و ذیل (بخش سوم) آیه، آن را گزاره‌ای معترضه می‌دانند که در فاصله‌ی بین محرمات پیش از خود و رخصت پس از آن آمده است و توجیهات گوناگونی برای تبیین این اعتراض دارند. در نقد و بررسی این رأی علاوه بر بازخوانی مقوله اعتراض در علم بلاغت و با استناد به نظر مفسران درباره شأن نزول سوره مائده (در مدینه و پیش از حجه الوداع) و تفاوت زمانی و عدم پیوستگی نزولی آن با نزول آیه اکمال (در مکه و روز عرفه یا غدیر خم) قابل تأمل است. و پس از نزول آیه اکمال و بر اساس قاعده کلی توقیفی بودن چینش آیات شاهد پیوستگی قرائتی و استدلالت تفسیری دال بر پیوستگی آن آیه هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • آلوسی، (1415). روح المعانی، بیروت، دار الکتب العلمیه،
 • أبو العلاء، عادل بن محمد. (1425). مصابیح الدرر فی تناسب آیات القرآن الکریم والسور. ط 1، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة.
 • ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسی. (1984 م). التحریر والتنویر، تونس: الدار التونسیة للنشر.
 • ابن قیم الجوزیة، محمد بن ابی بکر. (1410 هـ). تفسیر القرآن الکریم (تفسیر القیم)، بیروت: دار الهلال.
 • ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (۱۴۰۸) البدایة و النهایة، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو (۱۴۱۹) التفسیر القرآن العظیم بیروت: دار الکتب العلمة.
 • ابو حیان، محمد بن یوسف. (1420ـ). البحر المحیط فی التفسیر، بیروت: دار الفکر
 • ابو زهره. (بی تا). زهره التفاسیر، دار الفکر العربی
 • ابوموسی، محمد محمد، الإعجاز البلاغی، دراسة تحلیلیة لتراث اهل علم.
 • امینی، (۱۳۶۶) الغدیر، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 • بغدادی، علی بن محمد (۱۴۱۵) لباب التاوبل فی معانی التنزیل بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • بقاعی، ابراهیم بن عمر بن حسن، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، القاهرة: دار الکتاب الاسلامی
 • بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۴۱۸) انوار التاویل و اسرار التنزیل بیروت: دار احیاء التراث العربیة.
 • ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم (۱۴۲۲) الکشف و البیان بیروت: دار احیاء التراث العربیة.
 • جودی، لطفی فکری محمد، جمالیة الخطاب فی النصّ القرآنی، قاهره، مؤسسة المختار للنشر و التوضیع، ۱۳۴۵ ه/ ۲۰۱۴ م.
 • خامه گر، محمد. (1395). هندسی سوره‌های قرآن کریم. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • دروزه محمد عزت. (1383). التفسیر الحدیث، القاهره، دار الکتب العربیه
 • درویش محی الدین. (1415). اعراب القرآن و بیانه، بیروت، دار ابن کثیر،
 • رازی، فخر الدین محمد بن عمر. (1420). مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث‌العربی
 • رشید رضا. (1990). المنار، الهییه المصریه العامه للکتاب
 • زحیلی، وهبة بن مصطفی. (1422). التفسیر الوسیط، ط 1، دمشق: دار الفکر
 • زرکشی، محمد بن عبدالله. (1376). البرهان فی علوم القرآن، ط 1، بیروت: دار المعرفة.
 • زمخشری جارالله، محمود بن عمرو. (1407). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ط 3، بیروت: دار الکتاب‌العربی
 • سامرایی، فاضل صالح. (1430). من اسرار البیان القرآنی، ط 1، عمان: دار الفکر.
 • سامرایی، فاضل صالح. (1437). التناسب بین السور فی المفتتح والخواتیم. ط 1، بیروت: دار ابن کثیر.
 • سیوطی، جلال الدین. (1421). الاتقان فی علوم القرآن، ط 2، بیروت: دارالکتاب العربی.
 • سید قطب. (1415). التصویر الفنی فی القرآن، ط 1، بیروت: دار الشروق.
 • سیوطی، جلال الدین، (۱۴۰۴)، الدر المنثور، قم:
  کتابخانه آیة الله مرعشی.
 • شوکانی، محمد بن علی بن محمد. (1250). فتح القدیر، بیروت: دار الکلم الطیب.
 • شوکانی، محمد بن علی (۱۴۱۴) فتح القدیر بیروت: دار ابن کثیر.
 • طنطاوی، محمد سید. (1997). الوسیط للقرآن الکریم، ط 1، قاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر.
 • عبدالغنی الدقر. (1414). معجم القواعد العربیه فی النحو و التصریف، دمشق، دار القلم،
 • غرناطی، احمد بن ابراهیم. (1990). البرهان فی تناسب سور القرآن، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة.
 • قرطبی، محمد بن احمد (۱۳۶۴) الجامع الاحکام القرآن تهران: انتشارات ناصر خسرو.
 • قطان، مناع بن خلیل. (1421). مباحث فی علوم القرآن، مکتبة المعارف للنشر والتوزیع.
 • کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸) الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.