دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1401 
تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت

10.30473/quran.2022.61884.3068

منصور حسینی؛ محمد حسن صانعی پور؛ لیلا السادات مروجی؛ رحمت الله عبدالله زاده