دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، اسفند 1400، صفحه 1-204 
1. نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف

صفحه 11-22

10.30473/QURAN.2022.55557.2849

احسان الله درویشی؛ عزت الله مولایی نیا؛ سیما البوغبیش


7. ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن

صفحه 101-116

QURAN-2009-2837(R1)

حسن رضایی هفتادر؛ محمد درگاه زاده؛ صفر نصیریان


8. اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن

صفحه 117-138

QURAN-2108-3001(R1)

حسن باقریان؛ علیرضا دل افکار؛ سیدعلی علم الهدی؛ زهرا خیراللهی


9. تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر

صفحه 139-154

QURAN-2007-2784(R1)

احمد زارع زردینی؛ یحیی میرحسینی؛ علی محمد میرجلیلی؛ سمیرا دهقان