دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-228 
3. بازخوانی مفهوم «شک» در قرآن کریم

صفحه 35-60

عباس اسمعیلی‌زاده؛ مرتضی سلمان‌نژاد


10. تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة

صفحه 161-178

نرگس انصاری؛ اعظم شمس‌الدینی


12. معناشناسی «اضلال الهی» در قرآن کریم

صفحه 199-216

فتحیه فتاحی‌زاده؛ سهیلا جلالی کندری؛ فاطمه آبادی