نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 3
تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.61884.3068

منصور حسینی؛ محمد حسن صانعی پور؛ لیلا السادات مروجی؛ رحمت الله عبدالله زاده


واژه‌شناسی خویشاوندی در قرآن

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 209-228

10.30473/quran.2019.6002

محمد ناصحی؛ لیلا السادات مروجی


از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 11-32

10.30473/quran.2018.4940

رقیه بیرامی؛ محمدحسن صانعیپور؛ محمود کریمی بنادکوهی؛ لیلا السادات مروجی