نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.63533.3144

نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد حسین اخوان طبسی


صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط»

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 107-128

10.30473/quran.2018.5215

محمد حسین اخوان طبسی؛ روح الله داوری