نویسنده = ���������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره)

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 77-98

10.30473/quran.2020.7002

محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی؛ عاطفه محمدزاده


تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 59-74

10.30473/quran.2018.5212

جلیل پروین؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فریبا شجاعی