نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.63533.3144

نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد حسین اخوان طبسی


جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 75-90

10.30473/quran.2018.5213

فرهاد احمدی آشتیانی؛ نهله غروی نائینی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده