کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 5
علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 95-114

محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور


جایگاه مفردات راغب در واژه‌پژوهی علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 2، شماره 1، مهر 1392، صفحه 71-84

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ ابوالفضل کاظمی