با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی

مهدی ایزدی؛ سید سجاد طباطبائی نژاد؛ سید محمدرضا رضازاده

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1394، صفحه 7-24

https://doi.org/10.30473/quran.2015.2512

چکیده
  «ایمان» و «نگرش» به ترتیب از محوری‌ترین مفاهیم در آموزه‌های دینی و روان‌شناسی اجتماعی می‌باشند. برایند پیوندی نزدیکی میان حوزه موضوعی نگرش در روان‌شناسی اجتماعی، تعلیم و تربیت کاربردی و مباحث قرآنی در حوزه ایمان، اصطلاح «نگرش ایمانی» را ساخت می‌دهد. نگرشی که با رویکردی قرآنی و مبتنی بر الگوهای تکوین نگرش‌های ...  بیشتر

تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه)

احمد پاشازانوس؛ علیرضا نظری؛ مریم فولادی

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1394، صفحه 25-42

چکیده
  پیوند زبان‌شناسی با تحلیل و بررسی متون به‌ویژه متن ادبی بسیار عمیق و به‌هم‌تنیده است. در این بین، زبان-شناسی متن و عوامل متنی از‌‌جمله انسجام، از اهمیت بالاتری برخوردار است. بحث انسجام به معنای اصطلاحی آن نخستین بار توسط هالیدی و حسن مطرح گردید، به‌طورکلی در سه سطح واژگانی، دستوری و آوایی قابل بررسی است؛ ولی به‌سبب گستردگی این ...  بیشتر

کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم

زهرا محققیان؛ اعظم پرچم؛ رضا شکرانی

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1394، صفحه 43-68

https://doi.org/10.30473/quran.2015.2514

چکیده
  یکی از موارد مهم در تفسیر آیات قرآن کریم، توجه به سیاق است. تاکنون پیرامون سیاق، تعریف آن، کارکردها، محدوده و شرایط استفاده از آن، تحقیقات متعددی انجام گرفته؛ نوشتار حاضر صرف نظر از تمامی آنها، به بررسی کارکرد سیاق و انواع قرائن موجود در آن، جهت تفسیر و تبیین علت اختلاف آن دسته از آیات متشابه لفظی پرداخته که از ناحیه تعریف و تنکیر اسماء ...  بیشتر

رابطه‌ «زمینه‌های اصلی» و «معیارهای» اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء تفسیری

مهیار خانی مقدم؛ محمد تقی دیاری بیدگلی

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1394، صفحه 69-88

https://doi.org/10.30473/quran.2015.2515

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش «تحلیل محتوا» به واکاوی کمّی و کیفیِ رابطه‌ی میان زمینه‌های اصلی و معیارهای اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء متفاوت تفسیری در «جامع البیان عن تأویل القرآن» می‌پردازد. بر اساس تتبع نگارنده، طبری در 1952 مورد، به ذکر آراء مختلف تفسیری پرداخته و نظر اجتهادیِ خود را بیان می‌کند که برجسته-ترین نتایج ...  بیشتر

کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

محسن دیمه کار گراب؛ علی ملاکاظمی

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1394، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/quran.2015.2516

چکیده
  قصص قرآن ظرفیت ویژه‏ای در تبیین مسائل تفسیر کلامی دارد که در متون روایی، تفسیری و کلامی فریقین نمونه‌هایی از آن وجود دارد؛ لیکن در عرصه تفسیر و استنباط کلامی از قرآن، پیش از هر امر دیگری باید کارآمدی و درستی این نحوه از استدلال به قرآن کریم ثابت شود لذا این نوشتار با توجه به گستره مباحث کلامی، در صدد آن است که ادله کارآمدی تفسیر کلامی ...  بیشتر

مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

معصومه آگاهی؛ عبدالهادی فقهی زاده

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1394، صفحه 107-130

https://doi.org/10.30473/quran.2015.2517

چکیده
  یکی از مبانی خاص تفسیر اخلاقی، اخلاقی‌بودن محتوای مفاهیم قرآنی و زبان تخاطب در قرآن است؛ چنان‌که می‌توان محتوای قرآن را از جهات گوناگون از جمله انطباق آموزه‌ها و مفاهیم قرآنی با فطرت انسان، اهداف تربیتی و اخلاقی رسالت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) و نزول قرآن و وجود آیات صریح در رعایت موازین اخلاقی، محتوایی اخلاقی برشمرد. ...  بیشتر