نویسنده = �������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 5
چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.43143.2417

کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی


گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 53-70

10.30473/quran.2021.49239.2639

تقی رفیع؛ مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمود ویسی


تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 95-116

10.30473/quran.2019.5996

عبدالهادی فقهی زاده؛ علیرضا دل افکار؛ رقیه علی زاده


مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول»

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 135-152

عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمدتقی قادری رهقی


روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره»

دوره 1، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 7-23

عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدجواد آزادی