با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن

حسن باقریان؛ علیرضا دل افکار؛ سیدعلی علم الهدی؛ زهرا خیراللهی

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-154

https://doi.org/QURAN-2108-3001(R1)

چکیده
  تفکر فازی و نظریه سیستم های پیچیده در اصل ناهمسازگاری به یکدیگر پیوند خوردند. مطابق این اصل که در سال 1973 مطرح شد، به فراخور پیچیدگی یک سیستم توان ما در بیان گزاره های دقیق و معنادار کاسته می شوند. در این صورت گزاره ها از قطعیت و سیاه و سفیدی و شفافیت فاصله گرفته و به گزاره هایی فازی تبدیل خواهند شد. در این جستار با روشی تحلیلی نشان داده ...  بیشتر

تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه

عبدالهادی فقهی زاده؛ علیرضا دل افکار؛ رقیه علی زاده

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 95-116

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5996

چکیده
  سلفیه تکفیری در حوزه تفسیر قرآن با استناد به ظواهر آیات، روایات و سیره پیامبر و اصحابش، به آنچه از قدیم مانده سخت پایبندند و عقاید صحیح اسلامی را منحصر به «ظواهر» قرآن و سنت می‌دانند و از هرگونه تفسیر، ژرف‌نگری و بهره‌گیری از عقل، علم و فلسفه در تعالیم دین و تطبیق آن با مقتضیات زمان اجتناب می‌ورزند. ورود مجاز در قرآن را انکار ...  بیشتر