کلیدواژه‌ها = زبان قرآن
تعداد مقالات: 7
چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.43143.2417

کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی


تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 79-96

QURAN-2007-2789(R1)

سعید امینائی؛ مهراب صادق‌نیا


کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 120-132

10.30473/quran.2021.8201

داود سلیمانی؛ ناهید السادات موسوی؛ محمد صافحیان


مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

دوره 4، شماره 1، مهر 1394، صفحه 107-130

10.30473/quran.2015.2517

معصومه آگاهی؛ عبدالهادی فقهی زاده


علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 95-114

محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور


فطری بودن زبان قرآن

دوره 2، شماره 1، مهر 1392، صفحه 85-100

ابوالفضل خوش منش