موضوعات = زبان قرآن
تعداد مقالات: 8
چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.43143.2417

کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی


بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.58707.2941

بهرعلی رضایی؛ عباس اقبالی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد


استعاره مفهومی حبل در قرآن کریم

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.63068.3120

سیده زینب حسینی؛ مرضیه محصص


ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.60777.3021

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ عباس بخشنده بالی


تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.63533.3144

نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد حسین اخوان طبسی