دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، فروردین 1397، صفحه 1-216 
2. از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن

صفحه 11-32

10.30473/quran.2018.4940

رقیه بیرامی؛ محمدحسن صانعیپور؛ محمود کریمی بنادکوهی؛ لیلا السادات مروجی


4. رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ

صفحه 53-66

محیا پوریزدانپناه کرمانی؛ زهره اخوان مقدم


9. معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم

صفحه 153-174

فهیمه جمالی راد؛ سهیلا پیروزفر؛ مهدی جلالی