با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

آ

 • آقادوستی، الهام کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

ا

 • احمدنژاد، امیر خوانشی نو از آیات اذن قتال «أذن للذین یقاتلون...» با تکیه بر نزول مکی سوره حج [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 33-52]

 • اخوان مقدم، زهره رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]

 • اقبالی، عباس تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

 • اکبرنژاد، مهدی واکاوی رابطه مشیت الهی و اراده انسان در تفسیر آیات 23 و 24 سوره کهف [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 129-146]

 • امامی دانالو، حسام وحی قرآنی؛ زبانی یا غیرزبانی؟ (تحلیل انتقادی اثبات بشری بودن الفاظ قرآن) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 187-204]

 • امین ناجی، محمد هادی مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]

ب

 • بیرامی، رقیه از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

پ

ت

 • توحیدی، فرح واکاوی رابطه مشیت الهی و اراده انسان در تفسیر آیات 23 و 24 سوره کهف [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 129-146]

ج

 • جلالی، مهدی معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 153-174]

 • جمالی راد، فهیمه معناشناسی «خلیفه» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 153-174]

ح

 • حسینی، سیده مطهره اثرپذیری حکمت‌های نهج‌البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌های هستی‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]

 • حسننیا، علی بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 77-90]

خ

 • خانی (فرهنگ مهروش)، حامد بازتفسیر «الحمد لله رب العالمین» بر پایۀ روابط بینامتنی قرآن و عهدین [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]

ر

ش

 • شاکر، محمدکاظم وحی قرآنی؛ زبانی یا غیرزبانی؟ (تحلیل انتقادی اثبات بشری بودن الفاظ قرآن) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 187-204]

ص

 • صیادی‌نژاد، روح‌الله تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

 • صانعیپور، محمدحسن از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • صیدی، محمود بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 77-90]

ع

 • عزیزی، سید مجتبی گونه‌شناسی اهانت به انبیاء؛ پژوهشی در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 113-134]

 • عزیزیان غروی، علیرضا نگاهی نو بر پایه محورهای ادبی به تفسیر آیه 24 سوره یوسف علیه‌السلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 175-186]

ف

 • فاضلی، محمد حسین تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

 • فتح الهی، ابراهیم روند شکل‌گیری حرکت‌های تفسیری «قرآن کریم» در ایران از قرن سوم تا پایان قرن چهاردهم هجری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]

 • فرامرز قراملکی، احد الگوی مابعدالطبیعی ‌سازی در تطور تاریخی دیدگاه مفسران در تفسیر «الله نور السموات و الارض» [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

 • فقهی زاده، عبدالهادی اثرپذیری حکمت‌های نهج‌البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌های هستی‌شناختی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]

 • فقهی زاده، عبدالهادی مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]

ق

 • قادری رهقی، محمدتقی مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]

ک

 • کتابچی، فاطمه سادات الگوی مابعدالطبیعی ‌سازی در تطور تاریخی دیدگاه مفسران در تفسیر «الله نور السموات و الارض» [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]

 • کریمی بنادکوهی، محمود از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • کلباسی، زهرا خوانشی نو از آیات اذن قتال «أذن للذین یقاتلون...» با تکیه بر نزول مکی سوره حج [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 33-52]

م

 • مروجی، لیلا السادات از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحیدی؛ بررسی تطور روش‌شناسی آمنه ودود در فهم قرآن [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]

 • مطیع، مهدی کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

 • مطیعی، میثم گونه‌شناسی اهانت به انبیاء؛ پژوهشی در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 113-134]

 • مودب، سیدرضا ضرورت استنباط «سبک زندگی» از قرآن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-128]

ن

 • نیکزاد حسینی، فاطمه سادات کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 93-112]

و

 • واعظی، محمود بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 77-90]