دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 1-228 
3. بازخوانی مفهوم «شک» در قرآن کریم

صفحه 35-60

10.30473/quran.2017.3840

عباس اسمعیلی‌زاده؛ مرتضی سلمان‌نژاد


12. معناشناسی «اضلال الهی» در قرآن کریم

صفحه 199-216

10.30473/quran.2017.3849

فتحیه فتاحی‌زاده؛ سهیلا جلالی کندری؛ فاطمه آبادی