دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

استعاره مفهومی حبل در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.63068.3120

سیده زینب حسینی؛ مرضیه محصص


تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.62258.3089

احمد پاکتچی؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.62183.3087

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی


ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.60777.3021

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ عباس بخشنده بالی


عقاید بنیادین مسیحیت در بوته نقد مفسران قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.62596.3101

محمد آسائی؛ محمود واعظی


نخستین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یا حضرت نوح(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.60218.3000

محسن رجبی قدسی


نماد و نقش آن در تبیین لایه های معنایی صفات خبریه خداوند در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.59475.2971

علی سعیدی


بازخوانی پیام و دلالت سوره فتح با کمک تحلیل مفردات و نقد آراء فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30473/quran.2022.53270.2771

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی