دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، فروردین 1398، صفحه 1-240 
3. اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن

صفحه 31-44

10.30473/quran.2019.5991

سید محمود محقق مطلق؛ محمدحسن صانعی پور؛ شهاب الدین ذوفقاری؛ محمدرضا ضمیری


6. تبارشناسی انگارۀ قرآنی قلب

صفحه 77-94

10.30473/quran.2019.5994

بگم عقبه؛ حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)


7. تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه

صفحه 95-116

10.30473/quran.2019.5996

عبدالهادی فقهی زاده؛ علیرضا دل افکار؛ رقیه علی زاده


12. نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات)

صفحه 191-208

10.30473/quran.2019.6001

منصوره طالبیان؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس اقبالی