موضوعات = تفسیر
تعداد مقالات: 8
تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.62183.3087

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی


نخستین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یا حضرت نوح(ع)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.60218.3000

محسن رجبی قدسی؛ فهیمه ضیاء قریشی


تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.61884.3068

منصور حسینی؛ محمد حسن صانعی پور؛ لیلا السادات مروجی؛ رحمت الله عبدالله زاده