با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

ا

 • احمدی، محمدحسن تفسیر قرآن و لزوم احراز مراد جدی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-172]

 • احمدی بیغش، خدیجه درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 173-188]

 • ارمی، ابوالقاسم بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]

 • ایزدی، مهدی ظرفیت‌های مغفول احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام در تفسیر قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]

 • اسودی، علی درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 173-188]

 • اکبری، محمد نقد روایی دیدگاه منظومه شمسی درباره مفهوم «السماوات السبع» [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 189-202]

 • امین ناجی، محمد هادی بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-62]

ب

 • بخشی، محمدرضا مفهوم‌شناسی جهاد کبیر در قرآن کریم و تبیین عرصه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 187-206]

پ

 • پاکتچی، احمد سکنا یا اُنس گرفتن مردان به زنان در قرآن و حدیث با رویکرد ریشه‌شناسی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 99-112]

ت

 • تجری، محمد علی بررسی و تحلیل گزارش‌ها و نقدهای شیخ بهایی در تفسیر عروة الوثقی پیرامون وحدت سوره‌ها و جزئیت بسمله [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]

 • تقدمی صابری، محمد بررسی و تحلیل گزارش‌ها و نقدهای شیخ بهایی در تفسیر عروة الوثقی پیرامون وحدت سوره‌ها و جزئیت بسمله [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]

 • توکلی پور، محمد بررسی مبانی رویکرد غزالی به زبان عرفانی وحی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-82]

ج

 • جعفری، سید محمد مهدی شناخت رویکردهای تأویل قرآن در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن ابی الحدید [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-128]

 • جلیلی، سید هدایت اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-44]

ح

خ

 • خانلری، جواد قرائت و تفسیر قرآن در کلام امام صادق علیه‌السلام [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 159-172]

 • خلجی، فاطمه درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 173-188]

 • خوشدل، حسین بازشناسی معنای «امت واحده» با تأکید بر آیه «وَ لَو شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُختَلِفین» (هود/۱۱۸) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 29-44]

ر

 • رحیملو، عباس بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 45-64]

 • رضایی، مصطفی مقایسه «تشویق و تهدید»‌ های قرآن و بایبل در طرح آموزه‌ زندگی پس از مرگ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]

 • رهبری، عباس قرائت و تفسیر قرآن در کلام امام صادق علیه‌السلام [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 159-172]

ز

 • زاهدی، عبدالرضا مقایسه «تشویق و تهدید»‌ های قرآن و بایبل در طرح آموزه‌ زندگی پس از مرگ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]

 • زیبائی، منیر تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 123-138]

س

 • سبحانی نیا، محمد تحلیل دلالی آیه «ذَلِکَ أدنَى أن یُعرَفنَ» درباره حجاب [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 139-154]

 • سیدی، سید حسین تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 123-138]

 • سعیدی، فاطمه شناخت رویکردهای تأویل قرآن در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن ابی الحدید [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-128]

ش

 • شهیدی، روح الله حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 77-98]

ص

 • صادق نیا، مهراب مقایسه «تشویق و تهدید»‌ های قرآن و بایبل در طرح آموزه‌ زندگی پس از مرگ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]

 • صالحی، فاطمه بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-62]

ط

 • طیب حسینی، سیدمحمود بازکاوی آرایه «جدّ هزل‌وار» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 45-64]

ع

 • عبداله زاده، علی ظرفیت‌های مغفول احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام در تفسیر قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]

غ

 • غروی نائینی، نهله نقد روایی دیدگاه منظومه شمسی درباره مفهوم «السماوات السبع» [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 189-202]

ف

 • فرامرز قراملکی، احد اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-44]

ق

 • قاسم نژاد، زهرا بازخوانی معنای «تَحَسُّس» و «تَجَسُّس» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 11-28]

 • قدمی جویباری، هاجرخاتون اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-44]

ک

 • کریمی، محمود مفهوم‌شناسی جهاد کبیر در قرآن کریم و تبیین عرصه‌های آن [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 187-206]

 • کشاورزی، وفادار معناشناسی تطبیقی واژه‌ «تفسیر» در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 173-186]

م

 • محمدی، ناصر تأملی در ماهیت وحی و زبان قرآن از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 65-76]

 • محمدزاده، عاطفه حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 77-98]

 • معارف، مجید شناخت رویکردهای تأویل قرآن در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن ابی الحدید [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-128]

 • مهدوی راد، محمد علی حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 77-98]

 • مؤدب، سید رضا اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 11-24]

 • مومنی، علی اکبر اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 11-24]

ن

 • نصیری، روح اله بازخوانی معنای «تَحَسُّس» و «تَجَسُّس» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 11-28]

 • نکونام، جعفر بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-62]

و

ه

 • همتی، محمد علی معناشناسی تطبیقی واژه‌ «تفسیر» در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 173-186]