با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

آ

 • آرمین، محسن تفسیر آیه 37 سوره احزاب بر مبنای مطالعه انتقادی گزارش‌های تاریخی [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 174-198]

ا

 • ابوالفتحی، امیر ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 104-119]

 • احمدی زاده، حسن جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

 • ارزانی، حبیب رضا شبکه معنایی ریشه "سجد" در کاربردهای قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 147-161]

 • ایزدی، مهدی گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • اسماعیلیی، داود ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 80-90]

 • افراشی، آزیتا بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

 • اقبالی، عباس اعجاز بیانی قرآن در داستان یوسف(ع)، از منظر چند صدایی یا آزادی بیان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-59]

 • امین ناجی، محمد هادی مخاطبان قرآن در گذر زمان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 33-51]

ب

 • بازوبندی، حسین تفکیک پیش‌ارجاعی‌ها و تبیین رابطه معرفگی با مرجعداری در قرآن کریم‌ (رویکردی تلفیقی از نظریه مرکزیت و نظریه بهینگی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 11-32]

پ

 • پیروزفر، سهیلا سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 181-200]

 • پهلوان، منصور روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • پورروستایی اردکانی، جواد بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]

ت

 • تیموری، نسرین کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

 • توانایی، محمدحسین معناشناسی واژه إظهار در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-84]

ج

 • جیگاره، مینا کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمد رضا ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 80-90]

 • حبیبی، فاطمه بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

 • حسینی، اعظم السادات سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 181-200]

د

 • دادصفت، زهرا سادات بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

 • داغر، امید مخاطبان قرآن در گذر زمان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 33-51]

 • دست رنج، فاطمه بررسی شبهۀ ترویج خشونت در آیۀ چهارم سوره محمد(ص)با تکیه بر نظریۀ کنش گفتاری جان سرل [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 99-114]

ر

 • رفیع، تقی گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • روشن قیاس، الهام بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

س

 • سازور، ملیکا سادات بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]

 • سیاوشی، کرم وجوه تناسب سوره‌های ذاریات و طور بر اساس الگوی سوره‌شناسی ساختاری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]

 • سپه‌وند، عزت‌الله نقد هرمنوتیکی تأویلِ آیات قرآنی در وجه دینِ ناصرخسرو [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 201-223]

 • سلیمانی، داود کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 120-132]

ش

 • شاهرودی، محمدرضا روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • شفیعی، سعید روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • شکوری، مجتبی وجوه تناسب سوره‌های ذاریات و طور بر اساس الگوی سوره‌شناسی ساختاری [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]

ص

 • صافحیان، محمد کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 120-132]

 • صفا، وحید معناشناسی «لغو» در زبان عربی قرآنی بر پایه روابط بینامتنی قرآن و عهدین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 169-180]

ط

ع

 • عرب، عباس بررسی راهکارهای گفتمانی مستقیم و غیرمستقیم در ادبیّت سورة نوح [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 85-97]

 • علیرضا، باقر چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 91-103]

 • علی محمدی، علی چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 91-103]

غ

 • غفارپور، صادق بررسی راهکارهای گفتمانی مستقیم و غیرمستقیم در ادبیّت سورة نوح [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 85-97]

ف

 • فتاحی زاده، فتحیه بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]

 • فتح الهی، ابراهیم بررسیِ وجوه ارتباطی مطالعات قرآنی با علم زبانشناسی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 153-167]

 • فقهی زاده، عبدالهادی گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • فقیه ملک مرزبان، نسرین کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

 • فلاحتی، راضیه معناشناسی واژه إظهار در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-84]

 • فهیمی تبار، حمیدرضا جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

ق

 • قاسم پور، محسن جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

م

 • مختاری، اکرم ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 80-90]

 • مدنی، منیره السادات بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]

 • میرخانی، محمد ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 104-119]

 • میردهقان، مهین ناز تفکیک پیش‌ارجاعی‌ها و تبیین رابطه معرفگی با مرجعداری در قرآن کریم‌ (رویکردی تلفیقی از نظریه مرکزیت و نظریه بهینگی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 11-32]

 • مسعودی نیا، سمیه جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 135-151]

 • موسی پور، مهشید روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

 • موسوی، ناهید السادات کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 120-132]

ن

 • نجارزادگان، فتح الله ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 104-119]

و

 • ویسی، محمود گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در منابع اهل‌سنّت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-70]

 • ولوی، سیمین چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 91-103]

ه

 • هادوی، اصغر بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 162-174]