با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

آ

 • آسائی، محمد عقاید بنیادین مسیحیت در بوته نقد مفسران قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 77-94]

ا

 • ابراهیمی، قربان بررسی نظر تفسیری علامه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوت های زن و مرد با تأکید بر آیه ی 18 سوره ی زخرف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 43-60]

 • احمدیان، زینب واکاوی و تحلیل دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در خصوص امکان و جواز وقوع چندمعنایی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

 • اخوان طبسی، محمد حسین تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 183-198]

 • البوغبیش، سیما نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

 • امیدی، آمنه تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • امینائی، سعید تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

ب

 • باقریان، حسن اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

 • بخشنده بالی، عباس ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 59-76]

 • بدخشان، نعمت الله عوامل افزایش و کاهش پذیری ایمان از دیدگاه قرآن و احادیث (تحلیل کلامی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 163-182]

 • بستانی، قاسم تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

پ

 • پاکتچی، احمد تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

ج

 • جلالی کندری، سهیلا صورت بندی مفهوم «ربّانیّون» در قرآن با با واکاوی روابط همنشینی و ریشه شناسی تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 151-162]

ح

 • حسینی، سیده زینب استعاره مفهومی حبل در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 11-24]

 • حسینی، منصور تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

 • حسینی زاده، سید عبدالرسول واکاوی و تحلیل دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در خصوص امکان و جواز وقوع چندمعنایی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

خ

 • خانلری، جواد تحلیل تفاوت معنایی دو واژه «إنزال و تنزیل» در قرآن کریم بر اساس «محور هم‏نشینی» واژگان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

 • خیراللهی، زهرا اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

د

 • درگاه زاده، محمد ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]

 • درویشی، احسان الله نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

 • دل افکار، علیرضا اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 135-154]

 • دهقان، سمیرا تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • دهقان باغی، سید روح اله تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 41-58]

ر

 • ریاحی، حدیث صورت بندی مفهوم «ربّانیّون» در قرآن با با واکاوی روابط همنشینی و ریشه شناسی تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 151-162]

 • رجبی قدسی، محسن نخستین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یا حضرت نوح(ع) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 95-116]

 • رضایی هفتادر، حسن ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]

ز

 • زارع زردینی، احمد تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

س

 • سالاری راد، معصومه نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن با تاکید بر دیدگاه خاص علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 27-42]

 • سیاوشی، کرم تحلیل انتقادی نظریه‌ «وحدت موضوعی» در الأساس فی التفسیر [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 41-58]

 • سعیدی، علی نماد و نقش آن در تبیین لایه های معنایی صفات خبریه خداوند در قرآن [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-132]

ش

 • شیرزاد، محمدحسن تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • شیرزاد، محمدحسین تحلیلی زبان‏شناختی ـ بین‏ الادیانی از گزاره قرآنی «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • شمخی، مینا تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • شوندی، زهره نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم (با تأکید بر تکامد پژوهی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-212]

ص

 • صادق‌نیا، مهراب تحلیل پیامدهای تفسیر فلسفی از نگاه مخالفان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 79-96]

 • صانعی پور، محمد حسن تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

ض

 • ضیاء قریشی، فهیمه نخستین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یا حضرت نوح(ع) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 95-116]

ظ

 • ظفری، پژمان تحلیل تفاوت معنایی دو واژه «إنزال و تنزیل» در قرآن کریم بر اساس «محور هم‏نشینی» واژگان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

ع

غ

 • غروی نائینی، نهله تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 183-198]

ف

 • فیروزمندی بندپی، جعفر بازخوانی پیام و دلالت سوره فتح با کمک تحلیل مفردات و نقد آراء فریقین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

ق

 • قاسم نژاد، زهرا بررسی آیه «دحو الارض» با نگاه تفسیری علامه طباطبایی، مراغی و بانو امین اصفهانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]

 • قاسم نژاد، زهرا تحلیل ترجیح قرائت مشهور در «الفرقان فی تفسیر القرآن» با تاکید بر رویکرد مفسر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 171-186]

 • قربانی لاکتراشانی، فاطمه ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 59-76]

م

 • محصص، مرضیه استعاره مفهومی حبل در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 11-24]

 • محققیان، زهرا واکاوی مفهوم «عیسی، پسرِ خدا» در قرآن و سنت اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 213-232]

 • میرجلیلی، علی محمد تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • میرحسینی، یحیی تحلیل انتقادی دیدگاه«جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-170]

 • مروجی، لیلا السادات تناسب آیه‌ی سوم سوره‌ی مائده از دیدگاه اهل سنت [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 117-134]

 • معارف، مجید نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم (با تأکید بر تکامد پژوهی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-212]

 • مولایی نیا، عزت الله نقد و تحلیل رهیافت‌های تفسیری فریقین ذیل آیه 190 سوره اعراف [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

 • مومن، سیده هانیه بررسی آیه «دحو الارض» با نگاه تفسیری علامه طباطبایی، مراغی و بانو امین اصفهانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]

ن

 • نریمانی، زهره بازخوانی پیام و دلالت سوره فتح با کمک تحلیل مفردات و نقد آراء فریقین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

 • نصیریان، صفر ارزیابی دیدگاه‌های روش‌شناختی هاوتینگ در حوزه نقد ادبی قرآن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]

 • نعمتی، فاروق تحلیل تفاوت معنایی دو واژه «إنزال و تنزیل» در قرآن کریم بر اساس «محور هم‏نشینی» واژگان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

 • نیل ساز، نصرت تحلیلی بر گزاره قرآنی «سبّح بحمد ربّک» با روش ریشه‌شناسی واژگانی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 183-198]

و

 • واعظی، محمود عقاید بنیادین مسیحیت در بوته نقد مفسران قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 77-94]